Wymiar dwuciemieniowy, BPD, AFP, hCG, USG, skrining, wady wrodzone, spina bifida, rozszczep kręgosłupa Skrining przeprowadzany między 11 a 13 tygodniem ciąży przy pomocy ultrasonograficznrgo pomiaru wymiaru dwuciemieniowego (BPD) może być pomocny ...