saturacja, wcześniak, poród przedwczesny, ryzyko zgonu, retinopatia wcześniacza Dane na temat optymalnej saturacji u dzieci urodzonych przedwcześnie są dość skąpe. Najnowsze wyniki badań wskazują m. in., że saturacja utrzymywana na niższych pułapa...