Hipertrofia wewnątrzmaciczna, BMI, cukrzyca ciężarnych, rasa, grupa etniczna, otyłość Pojęcie hipertrofii wewnątrzmacicznej związanej z cukrzycą matki jest pojęciem powszechnie znanym. Jednak wciąż nie wiadomo, czy istnieją różnice w zakresie tej ...