długość życia, zdrowie publiczne, choroby serca, nowotwory, profilaktyka, badania profilaktyczne, mammografia, cytologia Polki żyją statystycznie krócej niż kobiety w innych krajach Unii Europejskiej. Aby zmienić te niekorzystne statystki, niezbęd...