BMI, endometrioza, ryzyko, wskaźnik talia-biodra Wyniki badań sugerują, że wartość wskaźnika BMI kobiety może odwrotnie korelować z ryzykiem rozwoju endometriozy. Shah i wsp. przedstawili wyniki badania oceniającego ten związek. Autorzy zaplanowal...