metformina, insulina, cukrzyca ciężarnych, GDM, glikemia, prawidłowa kontrola glikemii Podstawową metodą leczenia cukrzycy ciężarnych jest stosowanie odpowiedniej diety oraz wysiłek fizyczny. Jeśli metody te okażą się niewystarczające, pacjentka r...