poród, indukcja porodu, wspomaganie porodu, autyzm, potomstwo, ryzyko autyzmu Według danych statystycznych autyzm występuje u 5,6 na 10 000 osób. W Stanach Zjednoczonych zaburzenia ze spektrum autyzmu rozpoznaje się u 1 na 88 dzieci. W związku z d...