skoniugowane estrogeny końskie, hormonoterapia zastępcza, menopauza, funkcje poznawcze W literaturze są dane przemawiające za niekorzystnym działaniem skoniugowanych estrogenów końskich (conjugated equine estrogens, CEE) na funkcje poznawcze stars...