ciąża, poród przedwczesny, europa, trend Dane spływające z poszczególnych krajów Europy sugerują, że częstość występowania porodów przedwczesnych na starym kontynencie wykazuje trend wzrostowy na przestrzeni ostatnich lat. Przy dokładniejszej anal...