Depresja poporodowa, miejsce zamieszkania, miasto, wieś Podejrzewa się, że istnieje związek między miejscem zamieszkania a ryzykiem depresji poporodowej, jednak wciąż brakuje opracowań tego problemu w literaturze. Autorzy badania, którego wyniki o...