Mózgowe porażenie dziecięce, infekcje, zakażenie wewnątrzmaciczne, papierosy, ciąża Mózgowe porażenie dziecięce, m.in. ze względu na niejednorodność obrazu klinicznego wciąż pozostaje chorobą słabo poznaną. Celem badania, którego wyniki ukazały si...