Mięśniaki macicy, leiomyoma, płodność Jak podają autorzy doniesienia opublikowanego na łamach czasopisma American Journal of Obstetrics & Gynecology wpływ mięśniaków macicy, pomimo powszechności ich występowania jest wciąż słabo poznany. Z teg...