psn, cc, poród siłami natury, cięcie cesarskie, nietrzymanie moczu, ryzyko Poród jest jednym z czynników ryzyka wystąpienia nietrzymania moczu u kobiet. Czy ryzyko to różni się w zależności od drogi porodu? Odpowiedzi na to pytanie dostarczają wyn...