Poronienie, nawracające poronienie, choroba niedokrwienna serca, zawał serca, udar mózgu W 2011 roku wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego wymieniały powikłania ciąży jako jedne z czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u kobie...