wskaźnik płodowo-miednicowy, poród, cięcie cesarskie, poród drogami i siłami natury, TOLAC W przedstawianym badaniu opublikowanym na łamach American Journal of Obstetrics & Gynecology oceniono przydatność wskaźnika płodowo-miednicowego (fetal-...