ciąża, dieta, niepowściągliwe wymioty ciężarnych, nvp, masa ciała Etiologia niepowściągliwych wymiotów ciężarnych nie jest znana. Sugeruje się, że do ich występowania przyczyniają się czynniki somatyczne oraz psychiczne. Wykazano m. in. dodatnią k...