stan przedrzucawkowy, ciąża, nadciśnienie tętnicze, stres, ryzyko Stan przedrzucawkowy stanowi bardzo groźne powikłanie ciąży. Do czynników ryzyka jego wystąpienia należą m. in. stan przedrzucawkowy w wywiadzie, nadciśnienie tętnicze i otyłość. Cz...