Glikokortykosteroidy, GKS, wcześniaki, zdrowie psychiczne, rozwój Glikokortykosteroidy podawane w ciąży nie są obojętne dla mózgu dzieci Glikokortykosteroidy, GKS, wcześniaki, zdrowie psychiczne, rozwój Badania na zwierzętach pokazują wyraźny zwią...