otyłość, nadwaga, BMI, obwód talii, aktywność fizyczna, utrata słuchu, głuchota Wciąż poszukuje się modyfikowalnych czynników ryzyka nabytej utraty słuchu. W badaniach przekrojowych wykazano, że wyższe BMI, większy obwód talii i niższa aktywność f...