estradiol, neuroestradiol, E2, jajniki, owariektomia, podwzgórze, GnRH, gonadoliberyna, sprzężenie zwrotne Wydzielanie gonadoliberyny (gonadotropin releasing hormone, GnRH) przez podwzgórze jest kluczowym elementem przyczyniającym się do prawidłow...