HPV, rak szyjki macicy, wirus HPV, human papilloma virus, wirus brodawczaka ludzkiego Związek infekcji wirusem HPV z patogenezą raka szyjki macicy znany jest od lat. Obecnie za onkogenne uznaje się m.in. następujące typy wirusa HPV: 16, 18, 31, 33...