Pregabalina, pramipeksol, zespół niespokojnych nóg, RLS Leki dopaminergiczne mogą zmniejszać nasilenie zespołu niespokojnych nóg (ang. restless legs syndrome, RLS), jednak stosowanie ich przez długi czas może przynieść odwrotny skutek. Skuteczną a...