zapalenie narządów miednicy mniejszej, PID, pelvic inflammatory disease, rak jelita grubego, RJG, ryzyko, iloraz ryzyka Przewlekający się proces zapalny należy do istotnych czynników ryzyka rozwoju raka jelita grubego (RJG). Jest on obecny m.in. u...