Chorioamnionitis, zakażenie błon płodowych, infekcje wewnątrzmaciczne, położnictwo, neonatologia Zakażenie płon płodowych (chorioamnionitis) jest ściśle związane z przedwczesnym porodem oraz infekcją noworodka. Mniej jasny natomiast jest wpływ cho...