bewacizumab, przeciwciało monoklonalne, rak szyjki macicy, chemioterapia, cisplatyna Bewacizumab to stosunkowo nowe przeciwciało monoklonalne dla czynnika wzrostu śródbłonka (vascular endothelial growth factor, VEGF), który jest jednym z białek pr...