makrolidy, antybiotyki, IHPS, przerostowe zwężenie odźwiernika, noworodek, ciąża, matka Na łamach BMJ ukazały się wyniki kohortowego badania, w którym oceniano związek pomiędzy przyjmowaniem makrolidów w grupie kobiet i dzieci w okresie od początk...