trisomia 21, zespół Downa, test połączony, USG, ryzyko zespołu Downa Siljee i wsp. opublkowali na łamach Obstetrics & Gynecology wyniki pracy oceniającej dodatnią wartość predykcyjną trisomii 21 chromosomu w teście połączonym w pierwszym tryme...