zespół Downa, trisomia 21, USG, ryzyko zespołu Downa W publikacji z Obstetrics & Gynecology dokonano przeglądu systematycznego stosowanych metod predykcyjnych służących do obliczania ryzyka wystąpienia zespołu Downa po przeprowadzeniu badania ...