Szacuje się, że ok. 15-20% potwierdzonych ciąż kończy się poronieniem. Zrosty wewnątrzmaciczne są jednym z potencjalnych powikłań poronienia. W poniższym badaniu oceniono częstość i czynniki ryzyka tego powikłania. Autorzy publikacji z Human Repro...