Obecnie leczenie farmakologiczne ciąży pozamacicznej opiera się najczęściej na domięśniowym podaniu metotreksatu. Lek podaje się w pojedynczej dawce w przeliczeniu na powierzchnię ciała pacjentki (50 mg/m2). W 4. i 7. dniu po iniekcji oznacza się ...