Zbyt niskie stężenie witaminy D (oceniane przy pomocy 25-OHD) w czasie ciąży może negatywnie wpływać na uwapnienie zębów u potomstwa. Predysponuje to do hipoplazji szkliwa i wystąpienia próchnicy we wczesnym dzieciństwie (early childhood caries, E...