Dowody wskazują na to, że otyłość matki zwiększa ryzyko śmierci płodu, a także ryzyko porodu martwego płodu i śmierci noworodków. Jednak optymalny wskaźnik masy ciała (BMI), który byłby wyznacznikiem pomocnym w zapobieganiu tym zjawiskom nie jest ...