Dokładna częstość występowania zakrzepicy w czasie ciąży i połogu nie jest znana, ale pewne jest, że w ww. okresach występuje ona częściej niż poza ciążą. Ze zgromadzonych danych wynika też, że ŻChZZ (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) częściej wy...