Profilaktyka niedoboru żelaza w dzieciństwie może stanowić element zapobiegania problemom neurorozwojowym. Opóźnione zamykanie pępowiny (ang. delayed cord clamping, DCC) może z kolei zapobiec niedoborowi żelaza w ciągu pierwszych 6 miesięcy życia....