Operacje waginoplastyki, są obecnie wykonywane zarówno z powodów konieczności leczenia chorób okaleczających obszar pochwy jak i z powodów estetycznych. Czy obecnie można ułatwić techniczne wykonanie tego typu operacji i czy istnieje obszar, z któ...