Ciąża wpływa na niemal wszystkie układy człowieka. Powoduje fizjologiczne zmiany, które teoretycznie mogą zwiększać ryzyko wystąpienia błędów podczas prowadzenia pojazdów. Czy tak jest w rzeczywistości? Redelmeier i wsp. przeprowadzili badanie po...