Otyłość jest znanym czynnikiem ryzyka wewnątrzmacicznego obumarcia płodu. Jednak związek ten nie został w pełni scharakteryzowany. Autorzy poniżej przedstawionego badania podjęli próbę dalszego zbadania tej relacji, z naciskiem na porody o czasie ...