Ludzie oraz ich mikrobiomy ewoluowały razem, jako społeczności fizjologiczne, będąc częścią odrębnych nisz, których cechą charakterystyczna była metaboliczna i antygenowa różnorodność. Mikrobiom łożyska kobiecego nie został solidnie przebadany pom...