W wielu badaniach wykazano, że zarówno za krótkie jak i długie okresy między ciążami mogą wpływać na zdarzenia występujące w czasie ciąży (m.in. poród przedwczesny, ograniczenie rozwoju płodu, zgon okołoporodowy, śmiertelność i chorobowość matek)....