Wpływ poronień występujących w przeszłości na ryzyko powikłań położniczych, szczególnie związanych z dysfunkcją łożyska jest niejasny. Próbę scharakteryzowania tego zjawiska podjęto w badaniu, którego wyniki przedstawiono poniżej. Celem badania, k...