Obecnie lekiem pierwszego rzutu w terapii niepłodności u kobiet z zespołem policystycznych jajników jest klomifen. Dane z badań klinicznych wskazują jednak, że inhibitory aromatazy mogą być skuteczniejsze od tego leku. W wieloośrodkowym, podwójni...