Wystąpienie okołoporodowej encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej (ENN) u noworodka może skutkować mózgowym porażeniem dziecięcym i padaczką w wieku późniejszym. Wyniki badań wskazują, że różnego stopnia deficyty neurologiczne utrzymują się...