Trombofilia u kobiety ciężarnej istotnie zwiększa ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) oraz utraty ciąży. U pacjentek tych częściej obserwuje się też powikłania ciąży związane z niewydolnością łożyska – stan przedrzucawkowy, hipotrof...