W badaniu TOBY (Total Body Hypothermia for Neonatal Encelopathy Trial) wykazano, że stosowanie hipotermii u noworodków z encefalopatią niedotleniowo-niedokrwienną poprawia rokowanie neurologiczne do 18 miesiąca życia. Poniżej przedstawiono długote...