Wczesne wykrycie choroby nowotworowej jest kluczem do szybkiego wdrożenia leczenia onkologicznego. Obecne testy wykrywające raka są specyficzne dla wybranych komórek – uniwersalny test, który wskazywałby na obecność jakiegokolwiek nowotworu ...