Na łamach AJOG opublikowano wyniki badania, w którym oceniano czy operacyjne leczenie nietrzymania moczu (zabieg sposobem Burcha i typu „sling”) przynoszą oszczędności pacjentkom z wysiłkowym nietrzymaniem moczu w okresie 24 miesięcy od operacji. ...