Pacjentki z ciążą pozamaciczną, które są w stabilnym stanie są niemal zawsze leczone metotreksatem. Podjednostka beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (beta-hCG) jest jednym z biomarkerów pozwalających określić skuteczność takiej terapii. W poni...