Na łamach BJOG opublikowano wyniki badania, w którym oceniano czy wartości takie jak objętość metaboliczna guza (metabolic tumor volume, MTV) i TLG (total lesion glycolysis) oceniane w przedoperacyjnym badaniu 18F-FDG PET/CT mogą służyć jako czynn...