Wyniki badań na temat związku antykoncepcji hormonalnej (OC) a rakiem piersi wskazują, że niedawne przyjmowanie OC nieznacznie zwiększa ryzyko tego nowotworu. Większość z tych analiz bazowała jednak na danych uzyskanych tylko od pacjentek, a dodat...