W poniższym badaniu oceniono czy rutynowe wykonywanie USG płodu w 41 tygodniu ciąży w porównaniu z USG wykonywanym jedynie ze wskazań klinicznych obniża ryzyko poważnych
powikłań dziecka po urodzeniu. W tym celu lekarze ze Sztokholmu z Uniwe...